פנטהאוז
5 חדרים
שטח: 120 מ"ר
מרפסת: 150 מ"ר
שתי חניות
מחסן
דירות 6 חדרים
יחידות בקומה
שטח: 225 מ"ר
מרפסות: 40 מ"ר
שתי חניות 
מחסן