פנטהאוז שטח דירה:

147 מ"ר מרפסת:12 מ"ר
מחסן שתי חניות פרטיות מקורות

דירה עליונה

שטחה 100 מ"ר
מרפסת 12 מ"ר
מחסן חניה פרטית

דירה דו משפחתית
עליונה שטח דירה: 175 מ"ר
מרפסת שמש: 70 מ"ר
שתי חניות פרטיות מקורות