תהליכי העבודה


תהליך העבודה בחברתנו כולל ללקוחותיה תהליך עבודה מובנה שנועד לממש בדרך הטובה והאיכותית ביותר תוכניות להתחדשות עירונית – תמ"א 38 תיקון 3 (חיזוק מבנה קיים) או תמ"א 38 תיקון 2 (פינוי בינוי), תוך שקיפות מלאה ושיתוף פעולה מלא עם דיירי הבניין. תהליך זה אינו מחייב כל עלות כספית מצד הדיירים, וכולל, בין היתר, את השלבים הבאים:

שלב ייעוץ ראשוני

בעת קבלת פנייה מאת דייר או הבניין, אנו נגיע לסיור במקום, נלמד את תוכניות הבניין ונבחן את התאמתו לדרישות תמ"א 38 ואת האפשרויות השונות הניתנות לביצוע לשם שדרוג הבניין:
הוספת מעלית וממ"ד, הוספת מקומות חניה, תוספת בניה וכמובן חיזוק הבניין. הצגת חלופות ומענה על שאלות מקצועיות.

גיבוש הצעה לביצוע

לאחר בדיקת הנתונים שהתקבלו בשלב הבדיקה, מוגשת הצעה לדיירים, הכוללת: תכנון חיזוק המבנה/הריסתו ובנייתו מחדש על פי תוכניות ותקנים עדכניים, כמו גם על פי המציאות בשטח, הצגת תוכניות להרחבת יחידות הדיור,שיפוץ חזיתות הבניין, החלפת תשתיות – תמ"א 38 תיקון 1 ו-3, או לחילופין להריסת הבניין והקמתו מחדש. – תמ"א 38 תיקון 2 –פינוי בינוי.
בשלב זה אף מוצגים לוחות זמנים ונבחרת נציגות דיירי הבניין וכן עו"ד לייצוג
הדיירים.
גיבוש הסכם התקשרות ותכנית אדריכלית
החברה, בשיתוף פעולה עם נציגות הדיירים, מגבשת הסכם התקשרות ומציגה תוכניות מתקדמות הכוללות את כל פרטי הפרויקט וזכויות הדיירים.

שלב הביצוע

לאחר קבלת היתרי הבנייה, החברה תוציא לפועל את שלב הביצוע והבנייה בהתאם להסכמים והתוכניות שנחתמו אל מול הדיירים והרשויות הרלוונטיות. בשלב זה אנו דואגים למפקח בנייה להבטחת איכות הבנייה באתר וכן להתחשבות מלאה בצרכי הדיירים המתגוררים בבניין (במידה ומדובר בתמ"א.סיום בנייה והשבחת הנכס

לאחר סיום עבודת הבנייה, חיזוק המבנה, שיפוץ ושדרוג (תמ"א 38 תיקון 3) או הריסתו ובנייתו מחדש (תמ"א 38 תיקון 2 – פינוי ובינוי), לשביעות רצונם המלאה של הדיירים, הנכס המתקבל הינו נכס משודרג, עליית ערך הנכס, דירה גדולה ומרווחת יותר, חזות מעוצבת ועדכנית ומערכות בניין חדשות ומתקדמות.

לפרוייקטים בתמ"א 38

שלבי עבודה בתמ"א 38